Rekonstrukce měšťanského domu č.p. 38 Příbor

Původně jednopatrový objekt s renesančním jádrem přestavěný v druhé polovině 19.století v historizujícím stylu prošel celkovou rekonstrukcí, jejímž hlavním smyslem byla obnova památkové podstaty. V průběhu provádění stavebně historického průzkumu a vlastních stavebních prací byly odhaleny autentické významné prvky jako například valounková dlažba, kamenná ostění, portály, zděné klenuté niky s kamennými hlavicemi, dřevěné stropní trámy, nástěnné malby z období pozdního baroka, které byly následně zrestaurovány. V uličním průčelí domu byly namísto stávajících garážových vrat a zazděných otvorů realizovány dle dobových fotografií dřevěné výkladce, které způsobily výraznou proměnu objektu. Stávající obnovené konstrukce jsou z hlediska funkčního a estetického doplněné novými, kdy bylo použito jak tradičních (dřevo, kámen, omítky), tak moderních materiálů (sklo, ocel). Při návrhu byl použit princip kontrastu přirozeně křivých, vyboulených povrchů k novým přesným liniím, například staré kamenné ostění versus nová skleněná deska.

Celkové architektonické pojetí interiéru domu dotváří originální osvětlení, zábradlí a schodišťová madla.

 

 

autor: ADHJ
návrh a realizace osvětlení, zábradlí:
Christine Habermann von Hoch

foto: Ondřej Pavlačík