Dostavba základní školy Frýdek-Místek

Cílem projektu bylo vyřešit propojení 2 stávajících samostatných budov základní školy do jednoho funkčního a provozního celku. Školní areál obklopen panelovými domy se nachází poblíž historického jádra městské části Místek.  Realizovaným propojením získala škola nový hlavní vstup se šatnami žáků, nástupní předprostor navazující na volné zelené prostranství s průběžnou pěší komunikací. Zadní výstup ze spojovacího objektu navazuje na uzavřené venkovní sportoviště. Z hlediska architektonického nový objekt respektuje stávající budovy postavené v historizujícím stylu. Je navržen jako lehká samonosná prosklenná ocelová konstrukce, která je vynášena středovými železobetonovými pilíři, nezávisle na sousedních objektech. Na fasádu byl použit Titanzinkový plech v předzvětralém provedení s vertikálními falcovými spoji, dále hliníkové prosklenné konstrukce, v zadní části strukturovaná tenkovrstvá omítka v šedém odstínu. Na nový dostavovaný objekt navazuje úprava zpevněných ploch, vybavení mobiliářem nástupního a dvorního prostoru.